mardi 15 novembre 2011

Dune HD Smart B1 / Dune HD Max : en stock



Les Dune HD Smart B1 et les Dune HD Max sont de nouveau en stock chez HD LAND. Les Dune HD Smart H1 seront en stock à la fin de la semaine.